50. Yesu nye míaƒe xɔlɔ̃ vavã

traduit de « Jésus est notre ami suprême »

1.
Yesu nye míaƒe xɔlɔ̃ vavã,
Oo lɔlɔ̃ gã !
Elɔ̃a mí wu mía nɔviwo gɔ̃,
Oo lɔlɔ̃ gã !
Ƒome kple xɔlɔ̃wo nu yina,
Dzɔgbenyui vana vɔ gabuna,
Yesu ƒe dzi koe metrɔna o,
Oo lɔlɔ̃ gã !
2.
Eya nye míaƒe agbe mavɔ,
Oo lɔlɔ̃ gã !
Míakafu eƒe ɖeɖedɔ la,
Oo lɔlɔ̃ gã !
Eƒe ʋu klɔ míaƒe luʋɔwo,
Ekpɔ mí le nublanui gã me,
Eye wòve mía nu heɖe mí.
Oo lɔlɔ̃ gã !
3.
Etsɔ eɖokui wɔ vɔsasa,
Oo lɔlɔ̃ gã !
Enyea dzidzɔ nɛ be wòayra mí,
Oo lɔlɔ̃ gã !
Míaƒe luʋɔwo, le toɖoɖo
Ŋutifafa kple dzideƒo me,
Nanɔ Yesu ƒ’akɔme tegbee,
Le lɔlɔ̃ me.