99. Woakafu aƒetɔ

traduit de « Béni soit le Seigneur »

1.
Woakafu Aƒetɔ, mía Mawu kple mía Fofo,
Si nana yayra geɖewo mí gbesiagbe.
Elɔ̃a mí wu dada dɔmefafatɔ gɔ̃ hã ;
Naneke masɔ kple eƒe lɔlɔ̃ la o.
2.
Mawu lɔlɔ̃tɔ, èna lɔlɔ̃ nyui ma gbago
To wò nunana xɔasi, mía Ɖela Yesu,
Wò Tenuvi, si ƒe ku l’atitsoga ŋuti
Ƒle mía nuvɔ̃wo ƒe tsɔtsɔke ɖikaa dzi.
3.
Mawu, wò si ko nye nunyala, wò, si ko nyo,
Nède wò lɔlɔ̃ mía me to wò Gbɔgbɔ dzi ;
Ele mía me, ɖia ɖase le wò ’menuveve,
Si na tsɔtsɔke mí le Yesu me, ŋu ɖaa.
4.
Ɖela lɔlɔ̃tɔ, lé mí ɖe wò ŋuifafa me
’Seɖe ’sime nàva, le wò lɔlɔ̃ sia ta.
Na míanɔ ŋu, adzɔ wò le gbedodoɖa me,
’Ye nàna míanɔ wò lɔlɔ̃ me ɣesiaɣi.