148. Dzɔgbenyui ɖesiaɖe tso gbɔwò

traduit de « Tout bonheur vient de toi »

1.
Dzɔgbenyui ɖesiaɖe tso gbɔwò, Ɖela fatu.
Wò ye fia aseyeha viviwo dzidzi mí ;
Ekɔa wò dɔmenyo ɖe mía dzi gbesiagbe,
Eye nèdi be yeayra mí gbeawotsyogbe,
2.
Míekpena fu geɖewo le anyigba sia dzi
Esime míenɔa ’gbe abe dzikuviwo ’ne ;
Yesu, l’esime míesina le ŋuwò la,
Míaƒe afɔwo ganɔa mɔ tram ɖ’edzi wu.
3.
Ke, ’Ƒetɔ, nèva do, tso mía kɔsɔkɔsɔwo ;
Míaƒe vevewo bu le wò lɔlɔ̃ gã la ŋgɔ.
Dzidzɔ gã ! Amenuveve me míesrɔ̃ to
Be, míexɔ wò ɖeɖe, ŋuifafa kple gbɔgbɔ.
4.
Dɔmenyo sɔgbɔ sia fia mí be, míaƒe dzi nyi
Bubu matrɔmatrɔ fe le wò ɖeka ko ŋu.
’Yata fia mɔ dzi sia be, wòaɖe zɔ ɖo ta
Dziƒo, ’fisi nèdzra mía kesinɔnu ɖo.