170. Oo Yesu

traduit de « Ô Jésus ! »

1.
Oo Yesu ! (bis)
Wò Mawu gã ŋusẽtɔ !
Wò, si nye keklẽ manyagblɔ
Ƒe ŋutikɔkɔe mavɔ,
Hamea lɔ̃ wò, le subɔwòm ;
Wò lɔlɔ̃ mee nèƒlee le
Kple wò ʋu. (bis)
2.
Oo Yesu ! (bis)
Kplɔ mí, Kplɔla ŋusẽtɔ.
Wò lɔlɔ̃nu nyui, kɔkɔe la
Nye agba wodzoe na mí ;
Wò lɔlɔ̃ la ɖea vɔvɔ̃ ɖa :
Nyro mí kple wò lɔlɔ̃ la
Gbesiagbe. (bis)